Bir Serçe de Sen Öldür

[2003’ten]


Bu insanlar ne yapıyor?

Mao ilginç adam. Pek çok şeyin yanı sıra, tarihin en “ani” kalkınma girişimi olan “Büyük Atılım”ın da fikir babası ve uygulayıcısı. Büyük Atılım (veya İngilizce the Great Leap Forwards) çok kısaca şu: Stalin sonrası dönemde Sovyetlerle arasındaki güç ilişkisi yeni bir boyut kazanan Bay Mao, Sovyetlerin ağır sanayi hamleleri yoluyla kısa süre içerisinde ABD’nin toplam üretim hacmini geçme hedefi açıklamasını takiben, “Biz de tarımı ve hafifsanayii merkeze alan bir atılımla yola çıkarak 15 yıl içerisinde İngiltere’nin toplam üretim hacmini geçeriz” diyor. Bunu iddia ederken alkollü müydü bilmiyoruz, ama 1958 ve 1961 seneleri arasında olanlar oluyor.

Continue reading “Bir Serçe de Sen Öldür”